Operasi Dakwah (IBU PEJABAT)

DSC_0047
Haji Ahmad bin Yahya
( Pegawai Dakwah )

DSC_1381
Suharto Soekarni
( Pegawai Dakwah )

DSC_0056
Ikhwan Asngadi
( Pegawai Dakwah )

DSC_1372
Masduki Umar
( Pegawai Dakwah )

DSC_0034
Wahab Bustami
( Pegawai Dakwah )

Hamzah Ahmad
Hamzah Ahmad
( Penolong Pegawai Dakwah )