Pengurusan & Pentadbiran (BAHAGIAN)

Pembantu Tadbir Rendah (Papar)
Nur Suhanie Ahamd Suhaibah

Pembantu Tadbir Rendah (Tambunan)
Rohani S Abbie

Pembantu Tadbir Rendah (Sugut)
Muhammad Dzul Ikhwan Ahmad

Pembantu Tadbir Rendah (Ranau)
Kasmahwati Yassin