Visi

 • Menjadi  Badan Dakwah & Kebajikan Islam yang mudah didekati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh sabah dan terkenal di seluruh dunia

Misi

 • Meningkatkan kefahaman masyarakat bukan Islam terhadap Islam, di samping berazam membangunkan modal insan yang menyeluruh, melalui penjanaan sosio ekonomi umat serta pembinaan kemahiran teknologi maklumat serta komunikasi mutakhir
 • Memainkan peranan dalam arus perdana dakwah dan pengislahan umat melalui penyebaran dakwah kepada semua golongan masyarakat, di samping berusaha meningkatkan penghayatan Islam di kalangan saudara kita
 • Mempelbagai kegiatan sosial terutama penglibatan generasi muda
 • Mengukuhkan kedudukan USIA di mata segenap lapisan masyarakat, khususnya di Negeri Sabah
 • Menambah keahlian umat Islam sebagai ahli USIA

Strategi

Menganjurkan program berterusan dalam pelbagai bidang agama khususnya dakwah, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan sumber manusia dan ekonomi

Kumpulan Sasar 

 • Saudara Kita
 • Belia & Beliawanis
 • Pelajar IPTA & IPTS
 • Profesional
 • Non Muslim
 • Golongan Non Muslim